Lessen volgen

Het is mogelijk om bij Bas muzieklessen te volgen zowel voor orgel als piano. Bij de lessen zal veel aandacht worden besteed om de muzikaliteit te stimuleren en te ontwikkelen afhankelijk van het niveau. Ook zal aandacht worden besteed aan Muziektheorie en Solfege, immers praktijk en theorie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Desgewenst kan de leerling ook improvisatielessen volgen. Speelplezier staat voorop.
De lessen worden gegeven in de Westerkerk te Gouda, maar kunnen ook thuis of elders.

Tarieven zijn als volgt:
€20,00 per 30 minuten (kinderen en jongeren)
€22,00 per 30 minuten (volwassenen)

(beneden 21 jaar: dan zijn de lessen vrijgesteld van btw)

Alles excl. Btw

Wilt u meer informatie krijgen over lessen volgen bij Bas Koster, etc. stuur dan een mail naar het e-mail adres: bas@baskoster.nl