CURRICULUM VITAE

Nederlands

Bas Koster is begonnen met muzieklessen bij Arie Burggraaf.
Orgel- en improvisatielessen werden voortgezet bij Gerben Mourik in Oudewater welke hem ook voorbereidde op het conservatorium.
Vanaf 2013 studeerde Bas hoofdvak orgel aan het Fontys AMPA in Tilburg bij Ad van Sleuwen,
Ruud Huijbregts en Jelena Bazova. Improvisatielessen werden gevolgd bij Henco de Berg en Wouter van der Wilt.
In 2019 rondde Bas zijn studie af met een eindexamenrecital in de St. Janskerk in Gouda.
Bas nam deel aan verschillende masterclasses die onder leiding stonden van Joris Verdin,
Lucca Scandali, Rubin Abdullin, Jean-Baptise Robin, Bart Rodyns, Vincent Thévenaz, Stefan Engels en Wolfgang Zerer.
Privé-lessen orgel werden gevolgd bij Ruud Huijbregts, improvisatie bij Gerben Mourik en directie/cantoraat bij Leo Rijkaart.
Op dit moment volgt Bas orgellessen bij Gerben Budding.
In 2021 volgde Bas de Kurt Thomas cursus in Utrecht.

In 2017 startte Bas met het volgen van de kerkmuziekopleiding aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Liturgiek werd gevolgd bij Hanna Rijken,
hymnologie en cantoraat bij Arie Hoek en kerkelijk orgelspel bij Aart Bergwerff en Hayo Boerema.
Deze opleiding rondde Bas met succes af in 2020.

Bas is sinds 2010 organist van de Protestantse Gemeente Gouda waar hij voornamelijk diensten speelt in de Westerkerk.
In 2011 volgde de benoeming tot organist van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp.
Vanaf 2019 speelt Bas ook diensten in de Protestantse Gemeente in Zevenhuizen.

Verder is Bas als organisator betrokken bij de muziekcommissie van Stichting Goudse St. Jan.

For the English version of Bas CV see below the picture  

English

Bas Koster began organ lessons and lessons on improvising with Gerben Mourik in Oudewater, the Netherlands. Gerben Mourik also prepared him for admission to the conservatory of music.

In 2013 Bas started music literature with Ad van Sleuwen. Since September 2015 he studies under Ruud Huijbrechts and Jelena Bazova for music literature and improvising lessons from Henco de Berg and since September 2017 with Wouter van der Wilt at the Fontys AMPA in Tilburg, the Netherlands.
On June 18, 2019 Bas successfully completed his Bacherlor in organ training with a concert in the St. Janskerk in Gouda. Besides these lessons Bas has also participated in several symposia and courses that were led by renowned organists. On this moment Bas is following organ lessons from Gerben Budding. Bas also took conducting lessons with Leo Rijkaart.

Since 2010 he serves as organist in Protestant churches in Gouda where he primarily accompanies church services in the Wester Church. The following year of 2011 he was named organist of the Reformed Congregation in Oudewater-Hekendorp. In 2019 Bas was appointed organist at the Protestant Church in Zevenhuizen (Z-H).

In September 2017 Bas started, in addition to his organ studies, the Church Music Education at the Codarts Conservatory in Rotterdam, where he followed ecclesiastical organ playing with Aart Bergwerff and Hayo Boerema. This study was successfully completed in 2020.

Furhter more Bas is involved as a member in the Music Committee of Gouda’s St. Jan’s Foundation.