Foto: René KosterBiografie

Bas Koster is begonnen met orgellessen bij Gerben Mourik in Oudewater. Daar werden naast de lessen in orgelliteratuur ook improvisatielessen behandeld. Gerben Mourik bereidde Bas in de afgelopen jaren voor op praktisch en theoretisch gebied, om toegelaten te worden tot het Fontys Conservatorium te Tilburg
De toelating tot genoemd conservatorium werd met succes in 2013 behaald, en zodoende kon Bas aan de vooropleiding beginnen. Orgellessen werden destijds gevolgd bij Ad van Sleuwen en muziektheorie bij Mark Reijnen.
Na de vooropleiding met succes te hebben afgerond, studeerd Bas sinds september 2015 de voltijdse orgelopleiding aan het Fontys Conservatorium te Tilburg met als docenten Ruud Huijbregts en Jelena Bazova voor orgelliteratuur en improvisatielessen bij Henco de Berg en later bij Wouter van der Wilt. Pianolessen worden gevolgd bij Simon van't Hoff.
In dit eerste studiejaar (2015-2016) behaalde Bas zijn propedeuse en is hij verder toegelaten om de opleiding af te ronden in Tilburg.

Als organist is Bas verbonden aan de Protestantse gemeente Gouda, waar hij sinds medio 2010 de diensten begeleid in de Westerkerk te Gouda. In 2011 volgde de benoeming tot organist van de Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp.
Koraalimprovisatiecursussen werden gevolgd bij Gerben Mourik en in 2014 volgde Bas een 3 daags Liszt Symposium in Bergen op Zoom onder leiding van Ad van Sleuwen en Joris Verdin. In 2015 volgde Bas een 2 daags Masterclass met als thema Noord-Duitse Orgelmuziek uit de 17e eeuw, welke onder leiding stond van Lucca Scandali. Verder volgde Bas een masterclass van Henco de Berg waar de muziek van Louis Vierne centraal stond. Verder heeft Bas ook een Masterclass gevolgd bij de Russische organist Rubin Abdullin waar de Russische orgelmuziek centraal stond.
In augustus 2017 is Bas begonnen met de opleiding kerkmuziek aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Improvisatielessen daar worden gevolgd bij Aart Bergwerff.

Sinds eind juli 2016 is Bas betrokken als bestuurslid bij de Muziekcommissie van de Stichting Goudse St. Jan om de orgel- en muziekcultuur in Gouda te promoten.

Daarnaast is Bas als secretaris verbonden aan de stichting Art UnOrganized waarbij het orgel gepromoot wordt op verschillende en vernieuwende wegen.

Résumé Bas Koster

Bas Koster began organ lessons and lessons on improvising with Gerben Mourik in Oudewater, the Netherlands. Gerben Mourik also prepared him for admission to the conservatory of music.

In 2013 Bas started music literature with Ad van Sleuwen. Since September 2015 he studies under Ruud Huijbrechts and Jelena Bazova for music literature and improvising lessons from Henco de Berg and Wouter van der Wilt at the Fontys Conservatory in Tilburg, the Netherlands. He still regularly has lessons on choral improvising from Gerben Mourik.

Besides these lessons Bas has also participated in several symposia and courses that were led by renowned organists.

Since 2010 he serves as organist in Protestant churches in Gouda where he primarily accompanies church services in the Wester Church. The following year of 2011 he was named organist of the Reformed Congregation in Oudewater-Hekendorp.

Since August 2017 Bas has been started at the Codarts Conservatory in Rotterdam to following the study Churchmusic. Improvising lessons will Bas be following by Aart Bergwerff.

Recently Bas was asked to join the Music Committee of Gouda’s St. Jan’s Foundation, and the recent new organization Art UnOrganized, to promote the organ on different new way’s.

More information at: www.baskoster.nl